CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Firma oferuje sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla:

– lokali mieszkalnych,
– budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
– budynków handlowo- usługowych
– budynków użyteczności publicznej.

Od 1 stycznia 2009 roku zajmujemy się audytem energetycznym oraz certyfikowaniem domów w związku
z prowadzeniem dyrektywy EPBD. Wystawiane przez nas świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (pot. certyfikaty) cechuje duża dokładność i wartość merytoryczna.

Przy każdym zleceniu osobiście odwiedzamy budynek/lokal, który certyfikujemy. Dokładnie sprawdzamy wszystkie dane zawarte w projekcie architektonicznym i dokonujemy pomiarów sprawdzających, aby certyfikat spełniał swoją rolę.

Procedura sporządzenia świadectwa energetycznego:

1. Wizja lokalna budynku (rozmowa, wypełnienie formularza z klientem i wykonanie zdjęć obiektu)
2. Sporządzenie świadectwa.
3. Dostarczenie świadectwa klientowi wraz z dokładnym objaśnieniem zawartych w nim informacji.

Nowadays, some people become embarrassed when trying to buy medications from the Web because they don’t know it’s possible. Some medicaments are antifungal medicines. Do you know what Viagra is? Below are simple ideas about „viagra online„. It could be that you read about „buying generic Viagra online„. A scientific research about „how to buy viagra online” report that men’s most common sexual disorder is ED. In addition, there are some of possible explanations and doctors are as a rule able to pinpoint your problem through biological tests. The truth is that nearly all prescription drugs have sometimes dangerous side effects, from muscle aches to death. Obviously, online pharmacy is the alternative method to purchase any type of remedies as it provides the pleasure of ordering through your own personal computer.